ศูนย์รังสีวินิจฉัย

พร้อมให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย ได้แก่

● X-ray general (เอกซเรย์ทั่วไป)

● X-ray portable (เอกซเรย์เคลื่อนที่)

● Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

● 64 Slice CT Scan 

● Dental X-Ray (เอกซ์เรย์สำหรับจัดฟัน)

● Mammogram (เอกซ์เรย์เต้านม) 

● Ultrasound (อัลตราซาวน์)

 เครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ระบบเชื่อมต่อการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล PACS

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น1 อาคาร A

วันเวลาทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์ : โทร.03-303-8818

อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล