นายแพทย์  เรวัตร จงพิพิธพร

นายแพทย์ เรวัตร จงพิพิธพร

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2545
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2551
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ ปี พ.ศ. 2557
  อนุสาขาหัตการปฏิบัตารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ปี พ
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 29 มีนาคม 2566
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด