นายแพทย์  มั่นจิตต์ ณ สงขลา

นายแพทย์ มั่นจิตต์ ณ สงขลา

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคติดเชื้อ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2552
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี ปี พ.ศ. 2556
  อนุสาขาโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ. 2559
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 24 กันยายน 2566
เริ่ม สิ้นสุด
12:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล