โปร 9.9 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซื้อ 2 เข็มขึ้นไป เหลือเข็มละ 644 บาท

โปร 9.9 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซื้อ 2 เข็มขึ้นไป เหลือเข็มละ 644 บาท

โปร 9.9 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซื้อ 2 เข็มขึ้นไปลด 57% เหลือเข็มละ 644 บาท

644 บาท / ชุด

ราคาปกติ 1,530 บาท

 

โปร 9.9 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ซื้อ 2 เข็มขึ้นไปลด 57% เหลือเข็มละ 644 บาท
 

*รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

 เริ่มวันนี้ - 30 ก.ย. 66

(จองแล้วเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 66)

 

 

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราตายสูงในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

     • มีไข้สูง หรือมากกว่า 38 องศาเซลเซียส

     • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

     • มีน้ำมูกและไอ

     • อาจพบมีปอดบวม หรือภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง

 

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดีอย่างไร

     • ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรค

     • ลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ได้

     • ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล

 

        การฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สูด ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโรค(WHO)และกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับเด็กที่รับวัคซีนครั้งแรกอายุน้อยกว่า 9 ปี ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นฉีดปีละ 1 ครั้ง

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้
ไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย การฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เดียวกันหรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับที่บรรจุในวัคซีน ภูมิคุ้มกันอยู่ได้ประมาณ 1 ปี จึงควรฉีดเป็นประจำทุกปี

 

โรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงวัยต่างจากในคนทั่วไปอย่างไร?

เป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจที่พบบ่อย และมักจะมีการระบาดช่วงฤดูฝน อาการโดยทั่วไปอาจจะทำให้เป็นไข้ ไอ หรือ ปวดเมื่อยตามตัว ในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะสามารถหายเองได้ในเวลา 3-5 วัน แต่ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน มักมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาล และจากข้อมูลในประเทศไทบพบว่ากลุ่มที่มีอัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงที่สุดจากโรคไข้หวัดใหญ่ คือ เด็กเล็กและผู้สูงวัย

 

Q : ไข้หวัดใหญ่ ป้องกัน ได้หรือไม่?

A : โรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี

ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ได้ดีขึ้น และลดอัตราการนอนโรงพยาบาล จากภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ลดการนอนโรงพยาบาลจากภาวะปอดอักเสบ และการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่ ได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อวัคซีนได้ที่
- คุยกับ Admin Line : @dr.samitchon หรือ https://lin.ee/aEJviRL
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center ) เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 16.00 น. โทร 033-038871 ,033-038888 ต่อ 30201-03