โปรแกรมตรวจสุขภาพ All Gender

โปรแกรมตรวจสุขภาพ All Gender

All Gender Check up โปรแกรมตรวจสุขภาพ LGBTQ+ ที่เหมาะกับตัวคุณ เพื่อการวิเคราะห์สุขภาพได้อย่างตรงจุด และ ติดตามผลจากการใช้ฮอร์โมนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ทางเพศ

3,888 บาท / ชุด

ราคาปกติ 5,540 บาท

LGBTQ+ หรือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
เป็นกลุ่มที่ต้องมีการดูแลสุขภาพเฉพาะทาง เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้รองรับกับการดำเนินชีวิตในรูปแบบที่ต้องการ 

          โดยอยู่บนหลักการแพทย์ที่ถูกต้อง เพื่อให้กลุ่ม LGBTQ+ ได้เข้าถึงการบริการที่ตรงจุด ตั้งแต่การเข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพ รวมถึงการใช้ฮอร์โมนบำบัด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ทางเพศ
 

ทั้งนี้กระบวนการดูแลสุขภาพเฉพาะทางสำหรับ LGBTQ+ นั้นมีรายละเอียดดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมด้านสภาพจิตใจ
สภาพจิตใจที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ LGBTQ+ หลายๆ คนอาจมีความรู้สึกสับสน กังวล หรือกดดัน ดังนั้นการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ทางเพศ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ LQBTQ+ ที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวสามารถก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
 

2. การดูแลเรื่องการใช้ฮอร์โมน
LQBTQ+ หลายคน มีการใช้ฮอร์โมนเพื่อปรับลักษณะทางกายภาพภายนอก ให้ใกล้เคียงกับเพศสภาพที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งมีทั้งการรับประทาน การฉีดและการใช้ภายนอก
 

3. การตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ
การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งเพศและช่วงวัยที่ต่างกัน ย่อมต้องการโปรแกรมตรวจสุขภาพที่แตกต่างกันด้วย สำหรับกลุ่ม LQBTQ+ อาจต้องการโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เพราะบางคนอาจมีการใช้ฮอร์โมนในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับลักษณะทางการภาพของร่างกาย หรือเคยมีการผ่าตัดศัลยกรรม ทำหัตถการต่างๆ ที่จะต้องมีการตรวจเช็คร่างกายอย่างเฉพาะเจาะจง
 

ทั้งนี้โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไปมักไม่ครอบคลุมความต้องการ จึงต้องมีการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น เพื่อจะได้ทราบการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายได้


การตรวจ Anal pap smear
การตรวจ Anal pap smear เป็นการตรวจหาเชื้อของการเป็นมะเร็งทวารหนักซึ่งไวรัส Human papilloma virus (HPV) บางชนิดสามารถทำให้เกิดมะเร็งทวารหนักได้

ใครควรตรวจ Anal pap smear
- ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางรูทวารเป็นประจำ
- ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
- ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
- ผู้ที่มีประวัติเป็นหูด (genital warts)
- ผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ

วิธีการตรวจ Anal Pap smear
     การตรวจ Anal pap smear หรือเรียกว่าการตรวจจากทวารหนักเป็นการตรวจผ่านรูทวารโดยใช้ไม้เก็บสิ่งส่งตรวจสอดเข้าทางรูทวารขนาดลึกประมาณ 2 เซนติเมตรเพื่อป้ายเอาเนื้อเยื่อมาส่องกล้องเพื่อหาเชื้อ All Gender Check up 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ LGBTQ+ ที่เหมาะกับตัวคุณ

เพื่อการวิเคราะห์สุขภาพได้อย่างตรงจุด และ ติดตามผลจากการใช้ฮอร์โมนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ทางเพศ

 

เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 67

(ใช้สิทธิ์ตรวจได้ถึง 29 ก.พ. 67)

เพราะความหลากหลาย ไม่ใช่ความแตกต่าง

 

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
- นัดหมาย เพื่อเข้ารับบริการได้ที่ All Gender Clinic รพ.สมิติเวชชลบุรี  ชั้น 2 อาคาร B   
เปิดบริการวันอังคาร - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.  โทร 033-038924 ,033-038888 ต่อ 10233-10234 
Line : @schtele คลิก  https://lin.ee/BMWiyvz

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง