วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ชายและผู้หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 3 เข็ม

19,500 บาท / ชุด

ราคาปกติ 27,210 บาท

วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ (ครอบคลุมสายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18)
วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ (ครอบคลุมสายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58)
เหมาะสำหรับผู้ชายและผู้หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 3 เข็ม

  • สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 033-038924 ,033-038888 ต่อ10233 อีเมล: infosch@samitivej.co.th
  • หมายเหตุ : พญ.กรพิณธุ์ รัตนสัจธรรม ต้องทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น
แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง