วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ สำหรับผู้ชายและผู้หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 3 เข็ม

19,500 บาท / ชุด

ราคาปกติ 27,210 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์  ครอบคลุมสายพันธุ์ 6 ,11 ,16 ,18,31,33,45,52 และ 58 

เหมาะสำหรับผู้ชายและผู้หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 3 เข็ม

  • สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 033-038924 ,033-038888 ต่อ10233 อีเมล: infosch@samitivej.co.th
  •  
  • หมายเหตุ : พญ.กรพิณธุ์ รัตนสัจธรรม ต้องทำนัดล่วงหน้าเท่านั้น