โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เริ่มต้นที่

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เริ่มต้นที่

รายการตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 25 ปีขึ้นไป

3,300 บาท / ชุด

ราคาปกติ 4,950 บาท