สร้างเกราะป้องกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สร้างเกราะป้องกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

850 บาท / ชุด

ราคาปกติ 1,530 บาท

โรคไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราตายสูงในหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

 • มีไข้สูง หรือมากกว่า 38 องศาเซลเซียส
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • มีน้ำมูกและไอ
 • อาจพบมีปอดบวม หรือภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดีอย่างไร

 • ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรค
 • ลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ได้
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อนติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล

        การฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สูด ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโรค(WHO)และกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับเด็กที่รับวัคซีนครั้งแรกอายุน้อยกว่า 9 ปี ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นฉีดปีละ 1 ครั้ง

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กับวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค(Sinovac)เข็มที่ 1 แล้วให้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดซิโนแวคเข็มที่ 2 จนครบทั้ง 2 เข็มก่อน โดยมีระยะฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ จึงรับวัคซีนไข้หวัดตามฤดูกาลได้ ซึ่งให้ห่างจากวัคซีนโควิด-19 เข็มที่2 อย่างน้อย 1 เดือน
 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเเนกา(Astrazeneca)กรณีผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่1 และอยู่ระหว่างรอกำหนดฉีดเข็มที่2 สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยให้ห่างจากวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเเนกา(Astrazeneca)เข็มที่1อย่างน้อย 1 เดือนและหลังจากนั้นให้ฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มที่2ของแอสตราเเนกา(Astrazeneca) ตามกำหนดนัด ให้มีระยะห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
 • ส่วนผู้ที่ต้องการรับวัคซีนโควิด-19ของแอสตราเเนกา(Astrazeneca)ให้ครบทั้ง2 เข็มก่อนซึ่งต้องฉีดห่างกันประมาณ 10-16 สัปดาห์ ก็สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่2ของแอสตราเเนกา(Astrazeneca) แล้วอย่างน้อย 1 เดือน

อาการข้างเคียงและการดูแลหลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • อาการเฉพาะที่ เช่น ปวด บวม เจ็บคัน บริเวณที่ฉีด
 • อาการทั่วไป เช่น ไข้ อ่อนเพลีย ผื่น
 • การรักษาอาการข้างเคียงอาจทำได้โดยการประคบด้วยน้ำอุ่นบริเวณที่บวม ซึ่งอาจจะช่วยให้ทุเลาลง หรือรับประทานยาแก้ปวด ลดไข้ร่วมด้วย กรณีที่อาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควรปรึกษาแพทย์