โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1,588 บาท / ชุด

ราคาปกติ 2,400 บาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป แนะนำควรตรวจปีละ 1 ครั้ง