โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1,388 บาท / ชุด

ราคาปกติ 2,088 บาท

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป แนะนำควรตรวจปีละ 1 ครั้ง