โปรแกรมตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์

โปรแกรมตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์

2,588 บาท / ชุด

ราคาปกติ 3,300 บาท

  

สอบถามเพิ่มเติม หรือ ต้องการนัดหมาย Line  : @Schwomencenter  ⇒  ศูนย์สุขภาพสตรี