ตรวจสุขภาพเด็กอายุ 4 - 6ปี

ตรวจสุขภาพเด็กอายุ 4 - 6ปี

988 บาท / ชุด

ราคาปกติ 1,450 บาท

             

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนัดหมาย ได้ที่ ศูนย์สุขภาพเด็ก  หรือ คลิ๊กที่นี่