วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับครอบครัว ( 3 คน)ขึ้นไป

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับครอบครัว ( 3 คน)ขึ้นไป

690 บาท / ชุด

ราคาปกติ 1,500 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ( Southern)  

การฉีดวัคซีนป้องกัน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สูด ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโรค(WHO)และกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง สำหรับเด็กที่รับวัคซีนครั้งแรกอายุน้อยกว่า 9 ปี ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นฉีดปีละ 1 ครั้ง