โปรแกรมตรวจภายในสตรี

โปรแกรมตรวจภายในสตรี

1,588 บาท / ชุด

ราคาปกติ 2,400 บาท

การเตรียมตัวเข้ารับบริการ

  • 1.  ชุดตรวจสุขภาพ สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) 
  • 2 . สำหรับสตรีควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 5 วัน
  • 3.  กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 1 วัน

สอบถามเพิ่มเติม นัดหมาย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง