โปรแกรมฝังเข็มเพื่อสุขภาพและความงามหรือลดปวด 5 ครั้ง

โปรแกรมฝังเข็มเพื่อสุขภาพและความงามหรือลดปวด 5 ครั้ง

ฝังเข็มเพื่อสุขภาพและความงาม ปรับสมดุล เพิ่มความกระจ่างใส ให้ใบหน้า หรือลดปวดเฉพาะจุด ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน

3,600 บาท / ชุด

ราคาปกติ 10,900 บาท

โปรแกรมฝังเข็มเพื่อสุขภาพและความงาม ปรับสมดุล เพิ่มความกระจ่างใส ให้ใบหน้า หรือฝังเข็มลดปวดเฉพาะจุด (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) จำนวน 5 ครั้ง  ด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน

สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดพบแพทย์ ได้ที่ ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนจีน อาคารพลาซ่า ชั้น 4 โทร 033-038816