ประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์โดยนักกิจกรรมบำบัด

ประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์โดยนักกิจกรรมบำบัด

200 บาท / ชุด

ราคาปกติ 650 บาท

การประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์โดยนักกิจกรรมบำบัด  เพื่อค้นหาความเสี่ยง  ประเมินระดับความรุนแรงของโรคเบื้องต้น  เพื่อให้ได้รับการรักษาต่อที่เหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนจีน  อาคาร B ชั้น 10 โทร 033-038816

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง