ประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์โดยนักกิจกรรมบำบัด

ประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์โดยนักกิจกรรมบำบัด

200 บาท / ชุด

ราคาปกติ 650 บาท

การประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์โดยนักกิจกรรมบำบัด  เพื่อค้นหาความเสี่ยง  ประเมินระดับความรุนแรงของโรคเบื้องต้น  เพื่อให้ได้รับการรักษาต่อที่เหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนจีน อาคารพลาซ่า ชั้น 4 โทร 033-038816