ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง 225,000 บาท

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 1 ข้าง 225,000 บาท

สอบถาม นัดหมาย ได้ที่ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.สมิติเวชชลบุรี โทร 033-038878

225,000 บาท / ชุด

ราคาปกติ 320,000 บาท

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า