โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

3,000 บาท / ชุด

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิงภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

- ตรวจฮอร์โมน Estradiol
- ตรวจฮอร์โมน Follicl Stimulating Hormone
- ตรวจฮอร์โมน Thyroid Stimulating Hormone
- ตรวจฮอร์โมน Prolactin Hormone 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพสตรี โทร 033-038924 ,033-038888 ต่อ10233

 

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง