โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัล และ ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม สำหรับผู้หญิง

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัล และ ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม สำหรับผู้หญิง

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) และ ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Ultrasound Breast) ในกลุ่มผู้หญิงวัย 35 ปีขึ้นไป

1,980 บาท / ชุด

ราคาปกติ 4,000 บาท

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม (Digital Mammogram) และ ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (Ultrasound Breast) ในกลุ่มผู้หญิงวัย 35 ปีขึ้นไป

สามารถลดความเสี่ยงการตายจากมะเร็งเต้านมได้ถึง 30%

ควรเริ่มทำเมื่ออายุ 35 ปี และเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปควรตรวจทุก 1-2 ปี

ข้อดีของการเอ็กซเรย์เต้านม โดยใช้เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม

1. มีปริมาณรังสีค่อนข้างต่ำและน้อยกว่ารังสีเอกซเรย์ทั่วๆ ไป

2. สามารถที่จะค้นหาลักษณะเนื้อเยื่อที่ผิดปกติและหินปูนได้ละเอียดและชัดเจน ตั้งแต่ขนาดเพียง 0.1-1 ซม. จึงทำให้ค้นพบระยะแรกเริ่มของมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว และดีกว่าการเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแบบเดิมๆ

3. เป็นการตรวจที่ปลอดภัย และไม่ทำอันตรายใดๆ ต่อเต้านม

แพ็กเกจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง