ลูกประคบสมุนไพรจีน

ลูกประคบสมุนไพรจีน

บรรเทาอาการปวด ตึง คลายเส้น คลายกล้ามเนื้อ ด้วยสมุนไพร 14 ชนิด

120 บาท / ชุด

ราคาปกติ 150 บาทสามารถเข้าซื้อลูกประคบได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์แผนจีน ชั้น 10 อาคาร B โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
โทร 033-038816