กายภาพลดปวด เลือกได้ 4 อย่าง จำนวน 5 ครั้ง

กายภาพลดปวด เลือกได้ 4 อย่าง จำนวน 5 ครั้ง

กายภาพลดปวด เลือกได้ 4 อย่าง จำนวน 5 ครั้ง

6,030 บาท / ชุด

ราคาปกติ 10,050 บาทสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์แผนจีน ชั้น 10 อาคาร B โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
โทร 033-038816