แคลเซียมที่เต้านม กับ มะเร็งเต้านม ต่างกันอย่างไร

(Imaging center) article author : , M.D.

แคลเซียมในที่เต้านม กับ มะเร็งเต้านม  ต่างกันอย่างไร 
เวลาที่มาตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวนด์เต้านม  คุณหมออาจจะแจ้งผลว่าพบมาจุดแคลเซียมหรือจุดหินปูนบริเวณเต้านม    หลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัย ว่าจึดแคลเซียมที่ว่า กับมะเร็งเต้านม ต่างกันอย่างไร 

icon-articleHospital Articles

View All
No Data Found