เกี่ยวกับเรา

 

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

อุ่นใจ ใกล้บ้าน มาตรฐาน สมิติเวช

               โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี เป็นเครือโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ผ่านมาตรฐาน HA Thailand ตั้งแต่ 3 ปีแรกของการเปิดให้บริการ และนำมาตรฐาน  JCI มาปฎิบัติ   เราวางแผนก่อสร้างอาคารให้เป็น Environment Safety เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)  เป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้เรายังใส่ใจในสิ่งแวดล้อม อาคารของเราเป็น LEED Standard ระดับ Gold Level (Leadership in Energy and Environment Design) การันตีถึงความประหยัดพลังงาน เป็นอาคารที่มีพื้นที่สีเขียว                     

                        โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี พร้อมให้บริการทางการแพทย์ การป้องกันและรักษาโรคอย่างครบวงจร ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ พร้อมให้บริการแบบ New Normal Hospital ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การดูแลที่เหมาะสม ผู้รับบริการมีความปลอดภัย ด้วยระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine By Samitivej Chonburi Hospital )  อุปกรณ์พร้อมระบบการติดตามค่าสุขภาพ (Engage Care) ในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลช่วยติดตามข้อมูลประจำวัน พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อผลลัพธ์คุณภาพชีวิตและการควบคุมโรคได้ดีขึ้น 

#เราไม่อยากให้ใครป่วย