เกี่ยวกับเรา

 

โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

อุ่นใจ ใกล้บ้าน มาตรฐาน สมิติเวช

               โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี เป็นเครือโรงพยาบาลสมิติเวช กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ผ่านมาตรฐาน HA Thailand ตั้งแต่ 3 ปีแรกของการเปิดให้บริการ และนำมาตรฐาน  JCI มาปฎิบัติ   เราวางแผนก่อสร้างอาคารให้เป็น Environment Safety เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)  เป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี อาคาร B ตั้งเป้ายื่นประเมิน LEED Standard v4 Healthcare โดยในทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างโครงการนั้น โครงการคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใส่ใจต่อผู้คนเป็นสำคัญ               

                        โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี พร้อมให้บริการทางการแพทย์ การป้องกันและรักษาโรคอย่างครบวงจร ถูกต้อง แม่นยำ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ พร้อมให้บริการแบบ New Normal Hospital ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การดูแลที่เหมาะสม ผู้รับบริการมีความปลอดภัย ด้วยระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine By Samitivej Chonburi Hospital )  อุปกรณ์พร้อมระบบการติดตามค่าสุขภาพ (Engage Care) ในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลช่วยติดตามข้อมูลประจำวัน พร้อมให้คำปรึกษา เพื่อผลลัพธ์คุณภาพชีวิตและการควบคุมโรคได้ดีขึ้น 

#เราไม่อยากให้ใครป่วย