ติดต่อเรา

888/88 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

www.samitivejchonburi.com

ฉุกเฉิน : 033-038-912
    สอบถามข้อมูลทั่วไป : 033-038-888 

 

 

 

สถานที่ตั้งโรงพยาบาล