คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

             คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางเป็นจุดบริการอย่างครบวงจรซึ่งให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ไปทำงาน หรือไปราชการในประเทศต่าง ๆ โดยให้บริการคำปรึกษา และดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันมาลาเรียอย่างถูกวิธี ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงการรักษาโรคเขตร้อนทุกประเภท ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว 
            คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางได้พัฒนาเป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ทั่วโลก มีบริการสำหรับนักเดินทางระหว่างประเทศที่เดินทางเพื่อการพักผ่อน การเรียน ธุรกิจ ท่องเที่ยว หรือการเยี่ยมครอบครัว ที่อาจต้องการประเมินความเสี่ยงและการป้องกันเฉพาะบุคคล การฉีดวัคซีน การให้ยาเพื่อป้องกันเฉพาะโรค เช่นโรคไข้เหลือง โรคมาลาเรีย หรืออาการป่วยจากความสูง เป็นต้น ซึ่งศูนย์ของเรามุ่งมั่นให้บริการมาตรการป้องกัน การฉีดวัคซีนที่จำเป็น และการให้ยาป้องกันโรค การประเมินผลการป้องกันเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด แนะนำให้นัดหมายปรึกษาก่อนเดินทางประมาณ 6-8 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง 


บริการของเรา:
✦ การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง
✦ การให้วัคซีนและใบรับรองการฉีดวัคซีน
✦ การให้คำปรึกษาการป้องกันไข้มาลาเรีย รวมถึงความจำเป็นในการใช้ยาป้องกัน
✦  การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปทำงานต่างประเทศและออกใบรับรองแพทย์
✦  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ (Emerging diseases)
✦ การให้คำแนะนำก่อนไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
✦  การตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย
✦ การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเขตร้อน และโรคหลังจากการเดินทาง
✦ การตรวจการติดเชื้อวัณโรคชนิดแฝง โดยการตรวจทางผิวหนัง (Tuberculin skin test, Mantoux test) และทางเลือด (IGRAs, QuantiFERON)

 

โปรดนำสิ่งเหล่านี้มาด้วย:

✦ หนังสือเดินทาง

✦ รายละเอียดของตารางการเดินทางของคุณ

✦ บันทึกการฉีดวัคซีนในอดีตที่ครอบคลุม

✦ แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์หรือข้อกำหนดจากบริษัท, หน่วยงาน, สถานทูตหรือสถาบันการศึกษาของคุณ (กรุณาตรวจสอบอย่างละเอียด)

✦ รายงานการทดสอบเลือดเกี่ยวกับสถานะภูมิคุ้มกัน ประวัติการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใส, หัด, คางทูม และหัดเยอรมัน (German measles)

✦ ชื่อของยาที่คุณรับประทานเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว

 

สถานที่: อาคารบี ชั้น2 บริเวณภายในศูนย์ตรวจสุขภาพ (Wellness center)

เวลาทำการ: 8.00 น. ถึง 17.00น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดูแลสุขภาพออนไลน์ โทร: 096-9173851

Line ID: @schtele

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร B
เวลาทำการ : 08.00-17.00
ติดต่อศูนย์ : 096-917385