แพทย์หญิง  จิรัฏฐศรี สุวรรณบำรุงชัย

แพทย์หญิง จิรัฏฐศรี สุวรรณบำรุงชัย

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ครอบครัว
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ความชำนาญพิเศษ :
  Case based Learning in Geriatric Ambulatory Care เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรผู้เชียวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2563
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  การดูแลผู้สูงอายุ (Geriatric medicine)
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 20 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล