ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

 

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

                เพื่อค้นหาความเสี่ยงก่อนเกิดโรคร้าย  ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ จึงเน้นการคัดกรอง  ก่อนเกิดโรค  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบ AI  ช่วยในการวินิจฉัย ได้แม่นยำมากขึ้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ จบเฉพาะทางวุฒิบัตรสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ แพทย์ทุกคนในหน่วยทางเดินอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider Course) เพื่อความปลอดภัยในการดูและผู้ป่วย พยาบาลวิชาชีพและทีมพยาบาลผู้ช่วยที่มีความชำนาญมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

การบริการ 

    ► ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ( Gastroscopy ) 

    ► ส่องกล้องทางเดินการหารส่วนปลาย ( Colonoscopy)

    ► ตรวจรักษาโรคและอาการระบบทางเดินอาหาร

    ► ตรวจและค้นหาความเสี่ยงก่อนเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้

    ► รักษาภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน เรื้อรัง  รวมถึงภาวะตับแข็ง

  เครื่องมือและเทคโนโลยี

            1. เครื่องไฟโบรสแกน (Fibroscan) เป็นการประเมินภาวะตับแข็ง  และวัดปริมาณไขมันในตับทดแทนการเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ โดยเครื่องมือนี้จะอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่นเสียง ซึ่งให้ผลที่แม่นยำ ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดกับร่างกาย ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้

           2. เครื่อง Urea Breath test การตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori (H.pylori) ในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ ทราบผลใน   20   นาที

                สถานที่ซึ่งมีความพร้อมและได้รับมาตรฐาน ประกอบด้วย

  • ห้องผ่าตัดสำหรับส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ สำหรับห้องผ่าตัดหรือห้องส่องกล้อง นอกจากได้รับการออกแบบที่มาตรฐานแล้วยังมีอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตที่ครบถ้วน พร้อมใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างส่องกล้อง
  • ห้องสำหรับเตรียมลำไส้ผู้ป่วยส่องกล้องลำไส้ใหญ่ สำหรับห้องเตรียมลำไส้ผู้ป่วย  4 ห้องโดยแต่ละห้องมีห้องน้ำในตัวเพื่อความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบายของผู้ป่วย
  • ห้องพักฟื้นผู้ป่วยหลังส่องกล้อง มีพยาบาลประจำเพื่อดูแลผู้ป่วยหลังส่องกล้อง จนกว่าผู้ป่วยจะตื่นรู้ตัวดีหลังจากได้ยานอนหลับช่วงส่องกล้อง

อุปกรณ์ในการส่องกล้อง

            อุปกรณ์การส่องกล้องที่ทันสมัยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมีอุปกรณ์ส่องกล้องรุ่นใหม่ล่าสุด ของบริษัท Olympus ซึ่งสามารถมองเห็นติ่งเนื้อและวินิจฉัยภาพความผิดปกติจากการส่องกล้องได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึง เรามีอุปกรณ์ระบบประมวลผลวิเคราะห์เชิงลึก หรือ AI อุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงเครื่องแรกของภาคตะวันออก อุปกรณ์AI นี้เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเราในการวินิจฉัยติ่งเนื้อหรือภาพที่ผิดปกติ นอกจากอุปกรณ์ส่องกล้อง โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรียังมีเครื่องไฟโบรแสกน (Fibroscan),เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้หลักการของคลื่นเสียงกำลังสูงตรวจจับความยืดหยุ่นของตับและปริมาณไขมันที่สะสมในเนื้อตับเป็นการตรวจวิธีใหม่ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจน้อยมาก ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บ ปัจจุบันมีการใช้วิธีนี้ตรวจแพร่หลายทดแทนการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับแบบเดิม              ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัยหน่วยทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารและตับจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดรอบๆใกล้เคียงได้อย่างดีที่สุด

 


สถานที่ตั้ง : อาคาร B ชั้น 3 (Building ฺB , 3rd floor)
เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 8.00 p.m.
ติดต่อศูนย์ : 033-038959
อีเมล์ : [email protected]

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด