ศูนย์ไตเทียมและคลินิกโรคไต

Hemodialysis Center

วัน และ เวลาทำการ 
รอบที่ 1 และ 2  เวลา 7.00 -15.00 น.
รอบที่ 3            เวลา 15.00-20.00 น.

** กรุณานัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ 

การฟอกไตประสิทธิภาพสูง  (Online Hemodiafitration)

การฟอกเลือดแบบออนไลน์ เป็นการฟอกเลือดแบบประสิทธิภาพสูง ที่สามารถขจัดของเสียที่มีขนาดใหญ่ได้ดีกว่าการฟอกเลือดแบบทั่วไป

ระบบน้ำที่ใช้ในการฟอกเลือกแบบออนไลน์มีความบริสุทธิ์สูงสุด ได้รับมาตรฐาน ISO 23500 

ลดการอักเสบติดเชื้อ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของการฟอกเลือดแบบออนไลน์

  • สามารถขจัดฟอสเฟตได้มากกว่า  สุขภาพกระดูกดีขึ้น
  • ลดอาการคันที่ผิวหนัง
  • ลดการอักเสบของร่างกาย
  • ความอยากรับประทานอาหารดีขึ้น
  • ภาวะโภชนาการดีขึ้น
  • ภาวะโลหิตจางลดลง ไม่อ่อนเพลีย นอนหลับได้ดี
  • การทำงานระบบหัวใจและหลอดเลือดคงที่


สถานที่ตั้ง : อาคาร B ชั้น 3 (Building B , 3rd floor)
เวลาทำการ : 7:00 a.m. - 5.00 p.m.
ติดต่อศูนย์ : 033-038929
อีเมล์ : [email protected]