ศุนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

 พร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การป้องกันโรค โดยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและการวินิจฉัยที่รวดเร็ว รวมถึงยังเป็นศูนย์รวมแพทย์เฉพาะทางในจังหวัดชลบุรีที่ให้บริการด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการ นำทีมด้วยนพ.ชูชัย ขวัญขจรเกียรติ กุมารแพทย์ชื่อดังในจังหวัดชลบุรี และพญ.อวยพร ชีวะถาวร กุมารแพทย์สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางในเด็กหลากหลายสาขาในจังหวัดชลบุรี ได้แก่

 1. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขากุมารเวชศาสตร์
 2. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมในเด็ก
 3. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์โรคไต
 4. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาทารกแรกเกิด
 5. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาระบบประสาทวิทยาในเด็ก
 6. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาโรคหัวใจ
 7. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาระบบโรคเลือดและมะเร็งเด็ก
 8. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาทางเดินหายใจเด็ก
 9. กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการสาขาพัฒนาการเด็ก

คลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเด็ก มีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีน แพคเกจวัคซีนเด็ก และพัฒนาการตามวัยของเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็ก รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครอง มั่นใจได้ด้วยการให้บริการจากทีมกุมารแพทย์ในชลบุรีที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

 1. บริการฉีดวัคซีนตามวัย และแพคเกจวัคซีนเด็ก
 2. บริการฉีดวัคซีนเสริม ได้แก่ ROTA, IPD, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสตับอักเสบเอ, วัคซีนสุกใส, วัคซีน HPV
 3. บริการตรวจสุขภาพเด็ก ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเลี้ยงดู รวมถึงการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กแต่ละวัย

คลินิกสุขภาพเด็ก

บริการตรวจสุขภาพในเด็ก ประเมินภาวะสุขภาพร่างกาย เฝ้าระวังความผิดปกติทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาเบื้องต้นสำหรับอาการป่วยทั่วไปด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเด็กโดยเฉพาะ

 1. ประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย
 2. ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็กตามอาการและระบบต่าง ๆ

คลินิกระบบทางเดินหายใจเด็ก (ARI Clinic)

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ โควิด-19 เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี จัดพื้นที่ดูแลสำหรับกลุ่มเด็กที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้การดูแลได้อย่างเหมาะสม

เราเลือกใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี เราเลือกใช้เครื่องมือทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อการบริการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ สะดวกและรวดเร็ว โดยบริการของเราได้แก่

 1. การตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกด้วยวิธี Dengue PCR, NS1
 2. การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่
 3. ตรวจหาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV
 4. การตรวจหาเชื้อ Enterivirus 71

เพราะเราคือผู้นำด้านการรักษาโรคในเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจโรคทั่วไป รวมถึงทีมแพทย์เฉพาะทางมากมายเช่น สูตินรีแพทย์ หมอกระดูกเด็ก หมอสมองเด็กและอีกมากมายในชลบุรี เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุด มอบการรักษาที่แม่นยำ รวดเร็วและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยเด็ก เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.00 - 20.00 น. โทรศัพท์ : 03-303-8955


สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร A
เวลาทำการ : 8.00-20.00
ติดต่อศูนย์ : 033-038955
อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด