ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งเด็กและใหญ่่ พร้อมให้บริการ ตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาเรื่องการมองเห็น โรคต้อหิน ต้อกระจก

การให้บริการ

 1. การวัดระยะการมองเห็น/การตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นของสายตา
 2. การวัคความดันลูกตา
 3. การตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์
 4. การขยายม่ายตา
 5. วัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 6. การตรวจสอบความผิดปกติของจอประสาทตา
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติของโรคทางตา ทั่วไป
 8. การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification
 9. การผ่าตัดต้อเนื้อ
 10. การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ
 11. เลสิค

 


สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร B (Building B , 2nd floor)
เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 8.00 p.m.
ติดต่อศูนย์ : 033-038911
อีเมล์ : [email protected]

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด