ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งเด็กและใหญ่่ พร้อมให้บริการ ตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาเรื่องการมองเห็น โรคต้อหิน ต้อกระจก

การให้บริการ

  • การวัดระยะการมองเห็น/การตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นของสายตา
  • การวัคความดันลูกตา
  • การตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์
  • การขยายม่ายตา
  • วัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • การตรวจสอบความผิดปกติของจอประสาทตา
  • การตรวจรักษาความผิดปกติของโรคทางตา ทั่วไป
  • การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification
  • การผ่าตัดต้อเนื้อ
  • การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ

สถานที่ตั้ง : B Building Floor 2
เวลาทำการ : 8.00-20.00
ติดต่อศูนย์ : 033-038911
อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล