ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งเด็กและใหญ่่ พร้อมให้บริการ ตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาเรื่องการมองเห็น โรคต้อหิน ต้อกระจก

การให้บริการ

 • การวัดระยะการมองเห็น/การตรวจประเมินความสามารถในการมองเห็นของสายตา
 • การวัคความดันลูกตา
 • การตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์
 • การขยายม่ายตา
 • วัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • การตรวจสอบความผิดปกติของจอประสาทตา
 • การตรวจรักษาความผิดปกติของโรคทางตา ทั่วไป
 • การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยวิธี Phacoemulsification
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ
 • เลสิค

สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร B
เวลาทำการ : 8.00-20.00
ติดต่อศูนย์ : 033-038911
อีเมล์ : infosch@samitivej.co.th

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด