ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 

                        การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปราถนา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันก่อนการเกิดโรค เราพร้อมให้การ ดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพผสมผสานเวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยการเจาะลึกตามรอยโรค หาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกติที่ตรวจพบ ซึ่งท่านสามารถเลือกโปรแกรมดังกล่าวที่เหมาะสมกับท่านตามช่วงอายุ  ตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล หรือปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อกำหนดโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนบุคคล ที่เหมาะสมกับท่านเอง  

#เราไม่อยากให้ใครป่วย


สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร B (Building B , 2nd floor)
เวลาทำการ : 7.00 a.m. - 5.00 p.m.
ติดต่อศูนย์ : 033-038871
อีเมล์ : [email protected]

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด