ศูนย์ หู คอ จมูก

 Ear Nose Throat

        ศูนย์ หู คอ จมูก รพ.สมิติเวชชลบุรีให้บริการรักษาโรคทางด้านหู คอ จมูกทั่วไป โรคนอนกรน , ตรวจรักษาความผิดปกติของการกลืน , เสียงแหบ , การได้ยิน , ความสมดุลของการทรงตัว  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแลรักษา รวมถึงคำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ป่วย
บริการของเรา
       • การวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของหู การได้ยินและการพูด
        • การวินิจฉัยรักษาโรคและความผิดปกติในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
        • การวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งในหู จมูก และลำคอ
        • การวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้
        • การรักษาโรคหู จมูก และลำคอ ความผิดปกติต่าง ๆ ด้วยการผ่าตัด
        • การรักษาภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและการนอนกรน 
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการรักษา
        • คลินิกหู  คอ จมูก และกล่องเสียง
        • ห้องตรวจพร้อมอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
        • ห้องวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด
        • การตรวจการได้ยิน
        • การส่องกล้องโพรงจมูกพร้อมจอทีวี
        • การเปลี่ยนท่อช่วยหายใจ
        • ห้องตรวจการได้ยินเสียง ทดสอบการได้ยินในเด็กและผู้ใหญ่
       • ตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง (TYMPANOGRAM)
        • การตรวจประสิทธิภาพการนอนหลับ เพื่อแก้ปัญหาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep test )
        • คลื่นความถี่วิทยุสำหรับวินิจฉัยการนอนกรน

 


สถานที่ตั้ง : อาคาร B ชั้น 2 (Building B , 2nd floor)
เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 8.00 p.m.
ติดต่อศูนย์ : 033-038911
อีเมล์ : [email protected]

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล