ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ปัจจุบัน ในหลายธุรกิจให้ความสำคัญในเรื่องของ ความยั่งยืน และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตโควิด -19   ทำให้หลายองค์กร หลายธุรกิจ  ได้รับผลกระทบ ทั้งในเรื่องของ ผลประกอบการ และ สุขภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับพนักงาน    ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวปรียบเสมือนเป็นตัวเร่ง  ให้ทุกคน ทุกบริษัท ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาทำให้การทำงานต่างๆคล่องตัวขึ้น รวมทั้ง รูปแบบวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป  และคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะหันมาใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น  เพื่อที่จะให้มีอายุยืนยาว และมีสุขภาพที่ดี 

 

รพ.สมิติเวชชลบุรี  โดยท่านผู้อำนวยการรพ. จึงได้จัดตั้ง  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และ อาชีวเวชศาสตร์  (Occupational Health & Wellness Center)   ขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการดูแลผู้รับบริการ แบบครบวงจร ผ่านการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งแบบเฉพาะกลุ่ม และรายบุคคล   และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคตะวันออกในอนาคต   ภายใต้แนวคิด  Corporate Wellness  การสร้างสุขภาวะที่ดีและปลอดภัยในที่ทำงาน  

 

บริการของเรา ครอบคลุมทุกมิติของการสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Corporate Wellness)   ได้แก่

 1. การรับพนักงานใหม่  การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  (Pre – Employment Examination)   และ ก่อนการย้ายงาน (Pre-placement Examination) 

ก่อนการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน   หรือ ปรับแผนกหน้าที่การทำงาน   สถานประกอบการย่อมต้องการพนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรง  และ ไม่มีโรคหรือภาวะที่อาจจะเกิดการเจ็บป่วย  หรือ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในตำแหน่งนั้นๆ   ซึ่งเรามีบริการออกแบบการตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานใหม่  เพื่อให้สถานประกอบการมั่นใจได้ว่า พนักงานมีสุขภาพที่ดี เหมาะสมที่จะทำงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. การประเมินความพร้อมในการทำงานเฉพาะด้าน หรือมีความเสี่ยงสูง  เช่น การทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space)  การทำงานบนที่สูง (Work at Height)  การทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือ การทำงานบนเรือเดินทะเล    โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ได้รับอนุญาต และผ่านการฝึกอบรมการประเมินความพร้อมในการทำงานโดยเฉพาะ
   
 2. การเดินสำรวจสถานประกอบการ ร่วมกับทีมพยาบาลอาชีวอนามัย (Walk through survey)   เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพ (Health-Risk assessment)  และออกแบบการตรวจสุขภาพประจำปี   และ ทำรูปแบบการรายงานเป็นรูปเล่ม  เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทในการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ 

 

 1. การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ทั้งในโรงพยาบาล และ ที่สถานประกอบการ (Periodic Health Examination)   เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ จาก ปัจจัยเสี่ยงทั้งทางสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน   โดยทางศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ของเรา  มีโปรแกรมในการแปลผลการตรวจสุขภาพที่สามารถแสดงผลสุขภาวะโดยรวมของทั้งบริษัท และ สุขภาพเฉพาะรายบุคคล   และการแจ้งผลรวมทั้งให้คำปรึกษาหลังจากทราบผลโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

 

 1. การมีช่องทางพิเศษในการติดต่อสื่อสาร  กระบวนการรับส่งต่อ ดูแลรักษา หากพนักงานเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน   รวมทั้งการดูแลหลังการรักษา  การรายงานผลการรักษากลับไปยังบริษัทเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

 

 1. การประเมินภาวะสุขภาพ หลังจากการรักษาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ (Return to work Assessment) ก่อนที่พนักงานจะกลับเข้าไปทำงาน  โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จะทำการประเมินความพร้อมในการทำงาน สุขภาพร่างกายปัจจุบัน และ ลักษณะการทำงาน ว่า สุขภาพโดยรวมสามารถจะกลับไปทำงานตำแหน่งเดิมหรือให้ความเห็นในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน

 

 1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ   ตามมาตรฐานของกองทุนทดแทน   หากพนักงานเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ

 

 1. การจัดโครงการต่างๆ  เพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน ภายในสถานประกอบการ โดยร่วมกับทีม HR และ Safety ของบริษัท  นำผลที่ได้จากการตรวจสุขภาพและการประเมินสุขภาวะ  มาวิเคราะห์และจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับผลการตรวจสุขภาพ  รวมทั้งมีการประเมินผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำกิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกัน  

 

 1. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน   ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำโดยตรง 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์  (Occupational health & wellness center )

เบอร์โทร : 033-038888 ต่อ 30201-30204 หรือ 033-038871

FB  Page    :  SMART Corporate wellness Center by SCH

Line OA   : https://lin.ee/cZeqJqR (SCH Wellness)


สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร B (Building B , 2nd floor)
เวลาทำการ : 08.00-17.00
ติดต่อศูนย์ : 033-038871

doctor icon
แนะนำแพทย์ ประจำศูนย์

ไม่พบข้อมูล

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดช่วงเดือนไหนดีที่สุด_2

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดช่วงเดือนไหนดีที่สุด

สวัสดีค่ะ ชาว Safety , HR และ คนทำงานทุกท่าน ช่วงนี้ หลายๆท่าน คงมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายกันอยู่ย้าง ไม่มากก็น้อย บางท่านก็เป็น วัยรุ่น 2 ขีด บางท่านก็อาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ค่ะ หลายๆท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ปกติ เราจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ กันปีละครั้ง .... ทีนี้ วันก่อน มีคนไข้ถามหมอว่า แล้วควรจะฉีดช่วงเดือนไหน ถึงจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด คะ หมอเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ค่ะ ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีการเก็บวถิติคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา ก็พอจะบอกแนวโน้มได้ว่า ช่วงเดือนใด จะเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ในภาพ ของปี 2566 พบว่า ในช่วง หน้าฝนและหน้าหนาว คนมักจะป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่กันเยอะมากๆค่ะ ดังนั้น ช่วงเวลาที่เหมาะในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ก็ควรจะเป็นช่วง ก่อนหน้าฝน หรือ ก่อนหน้าหนาว ซึ่งก็คือ ปลายเดือน เม.ย. ถึง เดือน พ.ค. นั่นเองค่ะ และด้วยความที่ ไข้หวัดใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี ตัววัคซีนเอง ระดับภูมิคุ้มกันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆใน 1 ปี ดังนั้น จึงแนะนำให้ทำการกระตุ้นภูมิ ด้วยการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัยที่จะป่วยมากที่สุด คือ วัยเด็ก และวัยเรียน ดังนั้น ผู้ปกครอง และคุณครู อย่าลืมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะ
อ่านต่อ
เมื่อผลตรวจสุขภาพออกมาแบบนี้... จะ

เมื่อผลตรวจสุขภาพออกมาแบบนี้... จะ "ลด"อ่ะไรก่อนดี ?

หลายๆท่านคงจะตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทกันไปแล้ว บางบริษัท เพิ่งจะได้รับทราบผลการตรวจสุขภาพเมื่อเร็วๆนี้ ทีนี้ ... พอได้ผลตรวจสุขภาพออกมาแบบนี้ เพื่อนๆสามารถวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพของตัวเองได้ว่าอย่างไรกันบ้างคะ และเมื่อเห็นค่าต่างๆเกินมาจากมาตรฐานหลายค่าเลย คงจะมีคำถามกันใช่มั๊ยคะ ว่าจะเริ่มต้น "ลด" อ่ะไรก่อนดี ส่วนใหญ่ในสมุดคู่มือการแปรผล จะแนะนำให้ ลดโน่น นั่น นี่ กลายเป็นว่า .... พนักงานอย่างเราสับสน ต้องงดหลายอย่าง เลี่ยงหลายอย่าง ไปๆมาๆเลย ไม่สามารถจะลดได้ซักอย่างเลย
อ่านต่อ
คนครึ่งโลก....กำลังอยู่ในภาวะ น้ำหนักเกิ๊นนนนน_2

คนครึ่งโลก....กำลังอยู่ในภาวะ น้ำหนักเกิ๊นนนนน

ผ่านเทศกาลปีใหม่มาได้เกือบเดือนนึงแล้ว เพื่อนๆทำได้กันสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้ว ลดได้กี่กิโลกันแล้ว มาแชร์มาเล่าให้ฟังกันได้นะคะ หมอเองก็เป็นคนนึงที่อยากจะลดน้ำหนักให้สำเร็จในปีนี้ค่ะ เลยมีความอยากรู้ว่า มีคนที่มีปัญหา หรือมีความต้องการแบบเรามากน้อยแค่ไหน ได้ไปอ่านเจอข้อมูลนึง จาก องค์การอนามัยโลก WHO เค๊าบอกว่า ถ้าเอาคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มา 100 คน จะพบว่า 39 คน มีน้ำหนักเกินมาตฐาน (อวบระยะสุดท้าย) และ จะมีอีก 13 คน ที่เป็นโรคอ้วน ไปแล้ว ==> ปร๊าดดดด ถ้ามองดูคร่าวๆ เราอาจจะแปลได้ว่า ผู้ใหญ่ 100 คน จะมีคนที่ อ้วน ซักราวๆ ครึ่งหนึ่ง คือ 50 คน เชียวค่ะ
อ่านต่อ
หมอก ควัน หรือ ฝุ่น ??_2

หมอก ควัน หรือ ฝุ่น ??

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาว HR , Safety และ คนทำงานที่รักทุกท่าน ในช่วงวันสองวันนี้ ทุกเช้าที่พวกเราจะออกไปทำงาน โดยเฉพาะเส้นบางนาตราด ทุกท่านเห็นอากาศบ้านเรากันมั๊ยคะ บางท่านออกจากบ้านมาก็จาม ผื่นขึ้น น้ำมูกไหล แสบจมูกกันเลยทีเดียว ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 นี่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ พวกเราคงจะทราบกันดีว่า ในอนาคตประชากรมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนขึ้น แต่หนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้เรา ไม่เป็นคนสูงอายุที่แข็งแรง นั่นก็คือ ฝุ่น PM2.5 นี่ล่ะค่ะ เพื่อนๆทราบมั๊ยคะ ว่า ฝุ่นที่เราเห็นล่องลอยฟุ้งอยู่แบบนี้ เอาจริงๆ อาจจะมีพิษไม่แพ้การสูบบุหรี่เลยทีเดียวค่ะ เพราะในฝุ่นนี้ มีทั้งสารโลหะหนัก และสารก่อมะเร็งปนเปื้อนอยู่ ปัจจุบันเราพบคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดในอายุน้อยกันมากขึ้นนะคะ
อ่านต่อ
STAIR CHAIR อีกหนึ่งตัวช่วยในการยกและเคลื่อนย้ายที่แนะนำให้มีในสถานประกอบการ_2

STAIR CHAIR อีกหนึ่งตัวช่วยในการยกและเคลื่อนย้ายที่แนะนำให้มีในสถานประกอบการ

STAIR CHAIR อีกหนึ่งตัวช่วยในการยกและเคลื่อนย้ายที่แนะนำให้มีในสถานประกอบการ สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาว Safety ทุกท่าน วันนี้หมอจะมาคุยถึง อุปกรณ์ในการยกและเคลื่อนย้ายที่สำคัญอันนึง ที่ควรจะมีในสถานประกอบการ นั่นคือ ....... ดังในภาพค่ะ ปกติแล้ว หลายๆที่จะมีอุปกรณ์ยกและเคลื่อนย้ายที่สำคัญอันหนึ่งคือ spinal board ซึ่งในมุมมองและประสบการณ์ของหมอที่ดูแลเคสบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ แนะนำเพิ่มเติมดังนี้นะคะ (ขออนุญาตให้เครดิตร เจ้าของภาพและเจ้าของโพสต์ "ห้องฉุกเฉินต้องรู้" ด้วยนะคะ ) เพื่อนๆทราบมั๊ยคะว่า อุปกรณ์ยกเคลื่อนย้ายนี้เรียกว่าอะไรคะ ?
อ่านต่อ
เดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่ ทำยังไงไม่ให้ง่วง ??_2

เดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่ ทำยังไงไม่ให้ง่วง ??

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาว HR , Safety และ คนทำงาน ที่รักทุกท่าน เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2566 กันแล้วนะคะ หมอเชื่อว่า หลายๆท่านคงจะเตรียมตัวกลับบ้าน หรือ ไปเที่ยวพักผ่อน ในช่วงวันหยุดยาว ในทุกๆปีที่ผ่านมา เราจะได้ยินข่าวอุบัติเหตุ เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้กันบ่อยๆ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ คือ เมาแล้วขับ และการที่สภาพร่างกายไม่พร้อม ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งคนขับและผู้โดยสารที่ไปกับเราค่ะ วันนี้หมอมี คำแนะนำดีๆ หากเราต้องขับรถกันเป็นเวลานานๆ ทำอย่างไรไม่ให้ง่วง กันค่ะ
อ่านต่อ
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารเช้ายอดฮิตของคนทำงาน_2

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารเช้ายอดฮิตของคนทำงาน

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารเช้ายอดฮิตของคนทำงาน สวัสดีค่ะ ชาว HR , SAFETY และ คนทำงานที่รักทุกท่าน ช่วงนี้ หมอได้แจ้งผลตรวจสุขภาพประจำปี แล้วพบว่า หลายๆท่าน มีปัญหา ไขมันในเลือดสูง มีน้ำหนักเกิน และบางท่านก็มีไขมันพอกตับ กันค่ะ พอหมอถามถึง ลักษระการใช้ชีวิต หมอก้เข้าใจนะคะ ว่า คนทำงานอย่างเรา ตื่นเช้ามาก็ต้องรีบไปทำงาน เวลาที่จะทานอาหารเช้าก็ยังไม่มี ต้องรีบรอรถบริษัทมารับ ดังนั้น ส่วนใหญ่หลายๆท่าน จึงเลือกทานอ่ะไรที่สะดวก หาซื้อง่าย และ อยู่ท้อง ...หนึ่งในเมนูอาหารเช้ายอดฮิตของ คนวัยทำงาน ก็คือ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง นั่นเองค่ะ
อ่านต่อ