ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

ปัจจุบัน ในหลายธุรกิจให้ความสำคัญในเรื่องของ ความยั่งยืน และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม  หลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตโควิด -19   ทำให้หลายองค์กร หลายธุรกิจ  ได้รับผลกระทบ ทั้งในเรื่องของ ผลประกอบการ และ สุขภาพการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับพนักงาน    ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวปรียบเสมือนเป็นตัวเร่ง  ให้ทุกคน ทุกบริษัท ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาทำให้การทำงานต่างๆคล่องตัวขึ้น รวมทั้ง รูปแบบวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไป  และคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะหันมาใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น  เพื่อที่จะให้มีอายุยืนยาว และมีสุขภาพที่ดี 

 

รพ.สมิติเวชชลบุรี  โดยท่านผู้อำนวยการรพ. จึงได้จัดตั้ง  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และ อาชีวเวชศาสตร์  (Occupational Health & Wellness Center)   ขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการดูแลผู้รับบริการ แบบครบวงจร ผ่านการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการและตอบโจทย์กับลูกค้าทั้งแบบเฉพาะกลุ่ม และรายบุคคล   และรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคตะวันออกในอนาคต   ภายใต้แนวคิด  Corporate Wellness  การสร้างสุขภาวะที่ดีและปลอดภัยในที่ทำงาน  

 

บริการของเรา ครอบคลุมทุกมิติของการสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร (Corporate Wellness)   ได้แก่

 1. การรับพนักงานใหม่  การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  (Pre – Employment Examination)   และ ก่อนการย้ายงาน (Pre-placement Examination) 

ก่อนการรับพนักงานใหม่เข้าทำงาน   หรือ ปรับแผนกหน้าที่การทำงาน   สถานประกอบการย่อมต้องการพนักงานที่มีสุขภาพแข็งแรง  และ ไม่มีโรคหรือภาวะที่อาจจะเกิดการเจ็บป่วย  หรือ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในตำแหน่งนั้นๆ   ซึ่งเรามีบริการออกแบบการตรวจสุขภาพ สำหรับพนักงานใหม่  เพื่อให้สถานประกอบการมั่นใจได้ว่า พนักงานมีสุขภาพที่ดี เหมาะสมที่จะทำงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

 

 1. การประเมินความพร้อมในการทำงานเฉพาะด้าน หรือมีความเสี่ยงสูง  เช่น การทำงานในที่อับอากาศ (Confine Space)  การทำงานบนที่สูง (Work at Height)  การทำงานที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือ การทำงานบนเรือเดินทะเล    โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ที่ได้รับอนุญาต และผ่านการฝึกอบรมการประเมินความพร้อมในการทำงานโดยเฉพาะ
   
 2. การเดินสำรวจสถานประกอบการ ร่วมกับทีมพยาบาลอาชีวอนามัย (Walk through survey)   เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพ (Health-Risk assessment)  และออกแบบการตรวจสุขภาพประจำปี   และ ทำรูปแบบการรายงานเป็นรูปเล่ม  เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทในการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ 

 

 1. การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ทั้งในโรงพยาบาล และ ที่สถานประกอบการ (Periodic Health Examination)   เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ จาก ปัจจัยเสี่ยงทั้งทางสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน   โดยทางศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ของเรา  มีโปรแกรมในการแปลผลการตรวจสุขภาพที่สามารถแสดงผลสุขภาวะโดยรวมของทั้งบริษัท และ สุขภาพเฉพาะรายบุคคล   และการแจ้งผลรวมทั้งให้คำปรึกษาหลังจากทราบผลโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

 

 1. การมีช่องทางพิเศษในการติดต่อสื่อสาร  กระบวนการรับส่งต่อ ดูแลรักษา หากพนักงานเกิดการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน   รวมทั้งการดูแลหลังการรักษา  การรายงานผลการรักษากลับไปยังบริษัทเพื่อการดูแลต่อเนื่อง

 

 1. การประเมินภาวะสุขภาพ หลังจากการรักษาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ (Return to work Assessment) ก่อนที่พนักงานจะกลับเข้าไปทำงาน  โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ จะทำการประเมินความพร้อมในการทำงาน สุขภาพร่างกายปัจจุบัน และ ลักษณะการทำงาน ว่า สุขภาพโดยรวมสามารถจะกลับไปทำงานตำแหน่งเดิมหรือให้ความเห็นในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน

 

 1. การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ   ตามมาตรฐานของกองทุนทดแทน   หากพนักงานเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ

 

 1. การจัดโครงการต่างๆ  เพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน ภายในสถานประกอบการ โดยร่วมกับทีม HR และ Safety ของบริษัท  นำผลที่ได้จากการตรวจสุขภาพและการประเมินสุขภาวะ  มาวิเคราะห์และจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับผลการตรวจสุขภาพ  รวมทั้งมีการประเมินผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการทำกิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกัน  

 

 1. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน   ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันเป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำโดยตรง 

 

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์  (Occupational health & wellness center )

เบอร์โทร : 033-038888 ต่อ 30201-30204 หรือ 033-038871

FB  Page    :  SMART Corporate wellness Center by SCH

Line OA   : https://lin.ee/cZeqJqR (SCH Wellness)


สถานที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร B (Building B , 2nd floor)
เวลาทำการ : 08.00-17.00
ติดต่อศูนย์ : 033-038871

icon-articleบทความประจำศูนย์

ดูทั้งหมด
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารเช้ายอดฮิตของคนทำงาน_2

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารเช้ายอดฮิตของคนทำงาน

ข้าวเหนียวหมูปิ้ง อาหารเช้ายอดฮิตของคนทำงาน สวัสดีค่ะ ชาว HR , SAFETY และ คนทำงานที่รักทุกท่าน ช่วงนี้ หมอได้แจ้งผลตรวจสุขภาพประจำปี แล้วพบว่า หลายๆท่าน มีปัญหา ไขมันในเลือดสูง มีน้ำหนักเกิน และบางท่านก็มีไขมันพอกตับ กันค่ะ พอหมอถามถึง ลักษระการใช้ชีวิต หมอก้เข้าใจนะคะ ว่า คนทำงานอย่างเรา ตื่นเช้ามาก็ต้องรีบไปทำงาน เวลาที่จะทานอาหารเช้าก็ยังไม่มี ต้องรีบรอรถบริษัทมารับ ดังนั้น ส่วนใหญ่หลายๆท่าน จึงเลือกทานอ่ะไรที่สะดวก หาซื้อง่าย และ อยู่ท้อง ...หนึ่งในเมนูอาหารเช้ายอดฮิตของ คนวัยทำงาน ก็คือ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง นั่นเองค่ะ
อ่านต่อ
อันตรายจากความร้อน .... ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่นักกีฬา ในการทำงานก็อาจเกิดอันตรายเช่นกัน_2

อันตรายจากความร้อน .... ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่นักกีฬา ในการทำงานก็อาจเกิดอันตรายเช่นกัน

อันตรายจากความร้อน .... ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่นักกีฬา ในการทำงานก็อาจเกิดอันตรายเช่นกัน สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาว HR และ SAFETY รวมทั้งพนักงานที่รักทุกท่าน ช่วงนี้ ท่านใดที่อยู่แถวชลบุรี บางแสน หลายๆท่านอาจจะเตรียมตัวลงวิ่งออกกำลังกาย ในงาน "บางแสน 42" ที่จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 66 นี้ วันนี้หมอมีคำแนะนำดีๆ ในเรื่องของ "ภาวะฮีทสโตรก" มาฝากกันค่ะ ซึ่ง ภาวะนี้ นอกจากจะเกิดในนักกีฬาที่ออกกำลังกายกลางแจ้งนานๆแล้ว ในการทำงาน ที่ต้องสัมผัสกับความร้อน เช่น หน้าเตาหลอม หม้อควบคุมอุณหภูมิ หรือ งานที่ต้องอยู่กลางแจ้งนานๆ เช่น งานบนที่สูง ล้วนแต่มีโอกาสเกิดอันตรายจากความร้อนทั้งสิ้น
อ่านต่อ