ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนจีน

Rehabilitation Center

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี รักษาผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่กายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา การฟื้นฟูจากการผ่าตัดหนัก การฟื้นฟูจากเจ็บป่วยจากงาน จนถึงการใช้ยาเพื่อการฟื้นฟู เราช่วยให้ผู้ป่วยสามารถช่วยตนเองได้ทั้งทางกายและทางใจ ผู้ป่วยบางรายได้รับความทรมานจากอาการเรื้อรังนานนับปี หรือบางรายมีอาการชนิดเฉียบพลัน เป้าหมายของเราคือช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วอย่างมีคุณภาพ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี มีบุคคลากรที่เพียบพร้อมและเชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์ผู้ชำนาญ นักกายภาพบำบัด  เพื่อการดูแลอย่างดีที่สุด เราเชื่อในการดูแลจิตใจผู้ป่วยเฉกเช่นเดียวกับทางร่างกาย เราเข้าใจดีว่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความอดทน เราจึงมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนผู้ป่วยในทุกย่างก้าว

การบริการ
•    การวิเคราะห์และรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
•    กายภาพบำบัด
•    การให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ
•    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาทส่วนปลาย
•    เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคปอด
•    การฝังเข็ม

•   บริการตรวจคดกรองโรคอัลไซเมอร์ โดยนักกิจกรรมบำบัด  รวมถึงการฝึกกลืน ซึ่งมักเป็นปัญหาในผู้สูงอายุ  และการฟื้นฟู ร่วมกับอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

•   ประเมิน และฝึก พัฒนาการเด็กให้เติบโตสมวัย ร่วมกับทีมกุมารแพทย์


อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
•    ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโดยแพทย์ ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทีแผนกกระดูกและกล้ามเนื้อ
•    ห้องสำหรับทำกายบำบัด  ที่ออกแบบพิเศษ เพิ่มความผ่อนคลาย
•    ห้องตรวจฝังเข็ม
•    เครื่องให้ความร้อนลึก shockwave, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อลดอาการปวด
•    เครื่องและอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูขั้นสูง
•    เตียงปรับระดับ เพื่อปรับความดัน และฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนาน
•    เครื่องอัลตราซาวด์ทั่วไป และอัลตราซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
•    เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น
•    เครื่องมือดึงหรือถ่วงน้ำหนักสำหรับกระดูกคอและหลัง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  •  สมุนไพรแช่เท้า เพื่อปรับสมดุล  ผ่อนคลาย
  • ลูกประคบสมุนไพรจีน  สามารถนำเข้าไมโครเวฟ 2-3 นาที นำไปประคบจุดที่ปวด หรือบริเวณที่ต้องการ  

 


สถานที่ตั้ง : อาคาร B ชั้น 10 (Building B , 10th floor)
เวลาทำการ : 8.00 a.m. - 8.00 p.m.
ติดต่อศูนย์ : 033-038816
อีเมล์ : [email protected]