แพทย์หญิง  จิตรลดา เอี่ยมหฤท

แพทย์หญิง จิตรลดา เอี่ยมหฤท

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลราชวิถี, 2553
  อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2550
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 16 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
10:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด