แพทย์หญิง  จุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม

แพทย์หญิง จุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม

 • ความเชี่ยวชาญ :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี, 2555
  วุฒิบัตรแพทยืผู้เชี่ยวชาญต่อยอด สาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Minimal invasive surgery)
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 16:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล