แพทย์หญิง  กนกพร วงศ์อนันต์กิจ

แพทย์หญิง กนกพร วงศ์อนันต์กิจ

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  Sithinamsuwan P, Saengwanitch S, Yongarnukul T, Tuan-iam T, Wonganankit K, Potisuk C, Sirimontakan S
  Ketsararat W, Wonganankit K, Lappichetpaiboon R, Saengnil S. Comparison between “Rokprachamtua Khong

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤศจิกายน 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เริ่ม สิ้นสุด
17:00 21:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล