แพทย์หญิง  กัญญา ภักดีธนากุล

แพทย์หญิง กัญญา ภักดีธนากุล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  จิตเวชศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  จิตเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  จิตเวชศาสตร์
 • การศึกษา :
  -
 • วุฒิบัตร :
  จิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล