นายแพทย์  อนุชิต รวมธารทอง

นายแพทย์ อนุชิต รวมธารทอง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  รังสีวิทยาวินิจฉัย
  อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
 • สาขาความชำนาญ :
  รังสีวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2535
 • วุฒิบัตร :
  รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลศิริราช, 2540
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล