แพทย์หญิง  กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม

แพทย์หญิง กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  มะเร็งนรีเวชวิทยาและการผ่าตัดผ่านกล้อง(MIS)
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
 • วุฒิบัตร :
  มะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลชลบุรี, 2551
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 21 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 16:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด