แพทย์จีน  เมฆินทร์ พจน์พิศุทธิพงศ์

แพทย์จีน เมฆินทร์ พจน์พิศุทธิพงศ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การศึกษา :
  การแพทย์แผนจีนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2556
  Traditional Chinese Medicine, Xiamen University, 2013
 • วุฒิบัตร :
  -
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤศจิกายน 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
เริ่ม สิ้นสุด
10:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด