นายแพทย์  มีสิทธิ์ วงศ์ทรายทอง

นายแพทย์ มีสิทธิ์ วงศ์ทรายทอง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  จักษุวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  จักษุวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557
 • วุฒิบัตร :
  จักษุวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล