แพทย์หญิง  นัยนา มหาโพธิ์

แพทย์หญิง นัยนา มหาโพธิ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  เปลี่ยนถ่ายเซลต้นกำเนิดเม็ดเลือด
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2547
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  เปลี่ยนถ่ายเซลต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Bone marrow transplantation)
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  1.ความเหมาะสมในการใช้เลือดของหอผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลชลบุรี
  2.Factor XII deficiency : A rare case report and review of literature

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล