แพทย์หญิง  อารีย์ แสงศิริวุฒิ

แพทย์หญิง อารีย์ แสงศิริวุฒิ

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, 2548
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  โรคภูมิแพ้ในเด็ก โรคติดเชื้อในเด็ก
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  อุบัตการของโรคอ้วนในเด็ก อำเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา
  Prevalence of allergic diseases in Children by ISAAC survey in Chonuri Thailand
  Saengsiriwut, Aree, Thailand Vol 85, No 8: AUGUST 2002 (SUPPL. 2) - Original Article Linear Growth o
  Linear growth of prepubertal asthmatic Thai children receiving long-term inhaled corticosteroids. J

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 4 มีนาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:30 15:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล