นายแพทย์  ณัฐฐพล สุรัชต์หนาแน่น

นายแพทย์ ณัฐฐพล สุรัชต์หนาแน่น

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
 • วุฒิบัตร :
  เวชศาสตร์การกีฬา, 2557
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิดสิน, 2552
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล