แพทย์หญิง  ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

แพทย์หญิง ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ประสาทวิทยา
  อนุสาขาโรคลมชัก
  อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  การนอนหลับ ลมชัก ประสาทวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
 • วุฒิบัตร :
  อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, 2559
  อนุสาขาโรคลมชัก, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, 2557
  ประสาทวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด