นายแพทย์  อาทิตย์ ต่อพงษ์พันธุ์

นายแพทย์ อาทิตย์ ต่อพงษ์พันธุ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  Interventionist
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก, 2554
  อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลชลบุรี, 2552
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล