แพทย์หญิง   นิรุชา  ธรรมวิริยะกุล

แพทย์หญิง นิรุชา ธรรมวิริยะกุล

  • ความเชี่ยวชาญ :
    กุมารเวชศาสตร์
    อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • สาขาความชำนาญ :
    กุมารเวชศาสตร์
  • ความชำนาญพิเศษ :
    ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • การศึกษา :
    แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
  • วุฒิบัตร :
    กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
  • ความสนใจทางด้านคลินิค :
    -
  • สมาชิก/กรรมการ :
    -
  • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
    -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล