นายแพทย์  อดิเทพ สันติโชติวงศ์

นายแพทย์ อดิเทพ สันติโชติวงศ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ความชำนาญพิเศษ :
  อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  การผ่าตัดเท้าและขัอเท้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  การผ่าตัดกระดูกหักบริเวณเท้าและข้อเท้า
  การผ่าตัดเส้นเอ็นบาดเจ็บ, ฉีกขาด บริเวณเท้าและข้อเท้า
  การผ่าตัดส่องกล้องบริเวณข้อเท้า
  การผ่าตัดแก้ไขความผิดรูป, กระดูกเสื่อม บริเวณเท้าและข้อเท้า
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล